Veronika Monteith

Som sprievodkyňou žien v ich vlastnej transformácii, objavení plného potenciálu a žití života podľa ich predstáv, aby zmenu v ich vnútri vedeli žiť aj navonok, a tým si zlepšili kvalitu života.

Terapeutický koučing ide do hĺbky prácou aj s podvedomím, odkrýva limitujúce presvedčenia a zažité vzorce správania, mení ich, aby bol možný osobnostný rast a zmeny boli udržateľné. 

Mojím cieľom je ukázať ženám, aká sme každá jedinečná, silná a čo vieme dokázať , keď si veríme a nesabotujeme samé seba. Keď začneme pracovať na svojom rozvoji, naša transformácia bude mať pozitívny efekt aj na životy ľudí v našom okolí.

Oblasti, ktorým sa venujem:

• Vzťahy (k sebe samej aj k iným)

• Sebavedomie

• Sebaúcta

• Stres manažment

• Dosahovanie cieľov

• Prokrastinácia

• Motivácia

• Životné zmeny

ČO JE RAPID TRANSFORMATIONAL COACHING®? 

Rapid Transformational Coaching (RTC®) (Rýchly transformačný koučing) umožňuje klientovi pracovať s mysľou na dosiahnutí svojich cieľov.

RTC®, ktorú založila terapeutka a medzinárodná autorka bestsellerov Marisa Peer, je postavená na jej 30-ročnej kariére práce s klientmi zo všetkých oblastí života – od učiteľov a zdravotných sestier až po olympijských športovcov a dokonca aj kráľovské rodiny – aby im pomohla dosiahnuť ďalšiu úroveň úspechu.

RTC® kombinuje silný koučing s pochopením toho, ako funguje myseľ, a ľahkými terapeutickými nástrojmi, ktoré pomáhajú klientom vytvoriť posilňujúce presvedčenia, ktoré ich posunú vpred a privedú k dosiahnutiu požadovaných výsledkov. 

Proces koučovania je prispôsobený osobným potrebám a cieľom každého klienta.

CENNÍK

Individuálne koučingové sedenia pre ženy sú možné (osobne každý piatok) v Brighter Life centre alebo online počas týždňa). Prijímam slovensky a anglicky hovoriacich klientov.

Pre našu spoluprácu je dôležité, aby som vám ako koučka sadla nielen profesionálne, ale aj ľudsky.

Preto sa prvýkrát spojíme na bezplatnej 30 minútovej konzultácii. Počas nej si ujasníme, ktorým konkrétnym oblastiam by ste sa chceli venovať, ako bude naša spolupráca vyzerať a je to tiež príležitosť pre vás položiť akékoľvek otázky, ktoré ohľadne koučingu máte.

Individuálne sedenie: 69 EUR/ 1 x 60 min

Balík 3 sedení: 177 EUR/ 3 x 60 min

Balík 6 sedení: 299 EUR/ 6 x 60 min

CERTIFIKÁCIE A SKÚSENOSTI

Certified Rapid Transformational Coach®
Certified HoloBody Coach                                                                                                                                                        Mindvalley Certified Hypnotherapist
Terapeutický koučing
Transformačný koučing
Individuálne koučingové sedenia pre ženy