Access Consciousness

The home of Access Bars® and pragmatic tools to change things in your life that you haven’t been able to change, until now.

Domov Access Bars® a pragmatických nástrojov na zmenu vecí vo vašom živote, ktoré ste doteraz nedokázali zmeniť.

Brighter Minds

Brighter Minds is an educational initiative to equip child with tools to enhance cognitive functioning for achieving personal excellence and self development.

Brighter Minds je vzdelávacia iniciatíva, ktorá vybaví každé dieťa nástrojmi osobného rozvoja na zlepšenie kognitívneho fungovania a osobnej dokonalosti.

Heartfulness Meditation

Heartfulness Is an Educational & Volunteer-Based Non-Profit Organization, Focused on Meditation, Relaxation, Yoga & Spirituality.

Heartfulness je nezisková organizácia založená na vzdelávaní a zameraná na meditáciu, relaxáciu, jogu a spiritualitu.

Novinky / News


ACCESS BARS®1-dňový certifikovaný kurzSobota 24.10.2020, 9:30 – 18:00 hod.

Certifikovaná Access Bars facilitátorka: Terézia Makovcová & Elenka Slížová

Brighter Life Center je licenčné centrum, ktoré ponúka pravidelné certifikačné kurzy techniky „Access Bars®“.

The Brighter Life Center is a licensing center that offers regular „Access Bars®“ CERTIFICATION COURSES.

Find out more…

REGISTRUJTE SA TU!

ADVENTURE WALKS WITH DOGGIE HAPPY.Potulky lesom so psíčkom Happy & Terezkou

Planned are all Saturdays from September 12

Plánujeme všetky soboty od 12.9.2020

We will plan trips for kids (8+) all around BA. Trips will take up to 4 hours (10.00 – 15.00) and kids will normally walk up to 5km in a moderate terrain. We plan to get as much of fresh air as possible and discover new places. We will be accompanied by our doggie Happy.

Certified nature guides: Terézia Makovcová

10.10.2020 OTVÁRAME PROGRAM BRIGHTER MINDS

VÝNIMOČNÝ ZAČIATOK PRE VAŠE DIEŤA

Kurz, ktorého cieľom je uviesť deti do neustále sa meniaceho sveta so sebadôverou, odolnosťou a pružnosťou reagovať na zmeny. Otvára možnosti a pripravuje na život osvojením si jedinečných zručností.

Pozri všetky / See all

Registrácia / Register at:
info@brighterlife.sk, 0948 944 784

Zoznámte sa s našim hlavným tímomMeet our Core Team

Kontakt / Contact

BRIGHTER LIFE CENTER
Hurbanovo námestie 5
811 03 BRATISLAVA
+421 948 944 784
info@brighterlife.sk

Ochrana osobných údajov
Data Protection Declaration