Tréning improvizácie

2. 10. - 27. 11. 2019 (každá streda), 18:00 - 20:00 hod.


Kde:  Brighter Life Center, Hurbanovo Námestie 5, 811 03 Bratislava, 1. poschodie, vchod vpravo
Kedy:  KAŽDÁ STREDA od 2. 10. – 27. 11. 2019 (pravidelný kurz)
Čas:  18:00 – 20:00 hod.
Cena:  120€ do 31. 8. 2019 (vrátane) | 145€ od 1. 9. 2019
Registrácia:  info@brighterlife.sk, 0948 944 784

Lektor:  Tomáš Zúbrik

Komfort pre účastníkov kurzu je pre nás dôležitý, preto maximálny počet účastníkov je 12.

9 x 2 hodinové stretnutia. Spolu 18 hodín improvizácie.
– Október 5x
– November 3x + záverečné vystúpenie v Kalabe (27. 11. 2019)

Z kurzu a záverečného predstavenia budú vyhotovené fotografie a videá. Tie budú umiestnené na webe a sociálnych sieťach prevádzkovateľa.


Kurz divadelnej improvizácie rozvíja formou praktických divadelných cvičení mäkké zručnosti. Prostredníctvom sérií hier v priateľskom a podporujúcom prostredí, umožňuje účastníkom uvoľniť sa a zábavnou formou rozvíjať svoje schopnosti.

CVIČENIAMI Z DIVADELNEJ IMPROVIZÁCIE SA BUDUJE:

 • Zdravé sebavedomie
 • Schopnosť pracovať v tíme
 • Aktívne počúvanie
 • Prezentačné schopnosti
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Prijatie a dohoda
 • Rozšírenie pozornosti a vnímavosť na impulzy
 • Odstránenie blokov – odvaha začať a rozvíjať akciu
 • Rýchla a pohotová reakcia
 • Mentálna pružnosť – schopnosť reagovať na zmenu
 • Originalita a autentickosť
 • Schopnosť vyvolať vnútornú predstavu a rozvíjať ju
 • Konkretizácia, spresňovanie motívov
 • Nebáť sa robiť chyby
 • Dôvera v seba i ostatných
 • Kreativita
 • Princípy divadelnej improvizácie sa dajú aplikovať do osobného i pracovného života a rozvíja oblasti 4K:

1. Komunikácia – 2. Kooperácia – 3. Kreativita – 4. Koncentrácia

PREJDEME SI 6. ČASŤAMI KURZU:

 • Základné princípy: “Áno, a …”, “Zober do hry to čo je”, …
 • Pozornosť a pohotovosť
 • Neverbálna a verbálna komunkácia
 • Spolupráca a synergia
 • Vzťahy a ich rozvoj
 • Storytelling a kreativita

Kurz bude ukončený záverečným vystúpením, kde si budete môcť odprezentovať nadobudnuté zručnosti, na ktorých budeme pracovať celý kurz.

O LEKTOROVI – Tomáš Zúbrik

Má 10-ročné skúsenosti s divadelnou improvizáciou. Vystupoval na viac ako 30 improlígách v SK a CZ. Dva roky sa venoval ochotníckemu divadlu v Žiari nad Hronom a Dolnej Trnávke. 1,5 roka súčasnému tancu v BA. V sólo projekte PanThome vytvára pantomimické etudy na témy od divákov. Od roku 2016 robí lektora divadelnej improvizácie, aktívne sa vzdeláva a zúčastňuje impro workshopov a festivalov v CZ.


Adresa:
BRIGHTER LIFE CENTER
Hurbanovo námestie 5, 811 03 Bratislava
(vedľa Pizza bistra)

Registrácia: info@brighterlife.sk, +421 948 944 784


*Odoslaním kontaktného formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.