Janka Kvetanová

“Začalo to v roku 2003 prvou lekciou jogy a už sa to nedalo zastaviť… čím viac som si myslela že toho o joge viem, tým viac neznámeho som objavovala, skúšala, hľadala dokonalosť v asánach, … našťastie, ako vravela moja prvá učiteľka: JOGA JE PROCES, neexistuje konečná stanica ani dokonalá asána, postupne krok po kroku objavujeme sami seba ( aj mimo jogamatky )

Pozývam aj vás na túto cestu, vyskúšajte jogu, nalaďte sa na vlastný rytmus dychu a nechajte sa viesť…”

Absolvované kurzy:

  • 2019 – Zdravo a Fit – Bolesti veľkých kĺbov a bolesti chrbtice, prepojenie jogy, fyzioterapie a silového tréningu
  • 2018 – Darshana Yoga Studio – Pranajama Nadi Sodhi
  • 2018 – Bindusar Yoga Rishikesh – 200 hodinová medzinárodná certifikácia Hatha Yoga
  • 2016 – Slov. zväz rekreačnej telesnej výchovy – Joga v kontexte zdravého životného štýlu
  • 2016 – YOGO – 50 hodinová certifikácia, špecializácia powerjoga