Ivana Strelcová

SK | EN

Ivana Strelcová vyštudovala odbor psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave. Už vo svojej diplomovej práci s názvom „Posilnenie osobnosti prostredníctvom programu Skupiny silných stránok“ sa zamerala na posilnenie osobnosti u detí a adolescentov z detských domovov. V rámci absolventskej praxe pracovala ako psychologička v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Od roku 2014 pracuje ako konzultantka na Linke detskej istoty a zúčastnila sa mnohých vzdelávaní, workshopov či prednášok na rôzne témy napr. zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentami, práca so suicidálnymi klientami, krízová intervencia, sebapoškodzovanie u adolescentov atď. Láska k deťom ju priviedla k práci s deťmi ako opatrovateľka, či asistentka učiteľky v súkromnej škôlke.

Popri tom sa venuje tréningu a štúdiu bojových umení (konkrétne tradičné karate, kyudo ai.) už vyše 10 rokov. Má bohaté skúsenosti s vedením tréningov a seminárov pre deti, ako inštruktorka karate, kyudo a sebaobrany pre mládež aj pre dospelých. Je certifikovanou masérkou klasickej a športovej masáže.

Certifikáty:

  • Magisterský stupeň v odbore psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave
  • Konzultantka dištančného poradenstva na Linke detskej istoty
  • Športová a klasická masáž
  • Bojové umenia – Iga Ryu Kenpo Karate 1. Dan & Kyudo 3.Kyu