Ing. Andrea Starostová

 

 

"Systemické konštelácie (rodinné, partnerské, vzťahové, pracovné, finančné)"

 

"Slobodní a silní môžeme byť až vtedy, keď si usporiadame svoj vzťah k členom svojej rodiny a ich osudom.”

KTO JE ANDREA?

Som mentorka a koučka SEBArozvoja, Rodinných konštelácií, Life coachingu, Systemického & Business coachingu. Sprevádzam ľudí na ich ceste SEBApoznania, aby mohli byť autentickí sami k SEBE, pochopiť najprv sami SEBA, a potom svojím vzťahom, svojmu životu, pochopiť a prijať pôvodnú rodinu/predkov a vďaka tomu mohli žiť svoj plný potenciál v láskyplných a harmonických vzťahoch vo všetkých oblastiach svojho života vrátane rodiny, práce/podnikania a svojich záujmov.

Osobnému rozvoju sa venujem už niekoľko rokov, ale až metóda systemických konštelácií mi zmenila život od základov a zaujala ma natoľko, že sa v nej neustále vzdelávam a prehlbujem si vedomosti u rôznych učiteľov. Je to učenie na celý ŽIVOT… 

Rodinné konštelácie

  • Vieš, čo si TY praješ v živote tvoriť?
  • Čo je dôležité pre TEBA a je v súlade s tebou samým a tvojím srdcom?
  • Vieš, čo ti bráni byť v tvojej plnej sile a tvoriť v živote veci podľa tvojích predstáv?
  • Vieš prečo sa ti nedarí žiť v harmonických rovnocenných vzťahoch?

Prídi si zharmonizovať vzťahy (vzťah k SEBE, partnerovi, deťom, rodičom, kamarátom, kolegom, financiam, práci, hojnosti, životnému poslaniu) a pochopiť najprv SÁM SEBA a pochopiť a prijať správanie našich rodičov, prarodičov a uvoľniť traumy a opakujúce sa rodové vzorce, ktoré nám bránia prežívať šťastný a naplnený život.
Rodinné/Systemické konštelácie sú hlbokou zážitkovou metódou osobného rozvoja. Odhalia tajomstvá v rode, opakované vzorce správania, ktoré sa tiahnu naprieč generáciami. S ich pomocou môžeme odkryť časti nášho podvedomia/nevedomia, ktoré potrebujú byť zviditeľnené a zharmonizované. Naplnenie nášho plného potenciálu je možné jedine pokiaľ zvedomíme naše nevedomie, ktoré zahrňuje viac ako 90% našej mysle.

PRAKTICKÉ INFO:

KEDY? 
Piatok 13.1.2022, od 16:00 - 21:00 hod.
Sobota 21.1.2023, od 13:00 - 19:00 hod.
KDE? Brighter Life Sk, Hurbanovo nám. 5, BA
Kontakt? andrea.starostova@gmail.com
Poplatok: 60 - 80€