RNDr. Eva Tóth, MSc

“Životné cesty sú nevyspytateľné… a tak to bolo aj u mňa. Aj keď ma v mladosti lákala cesta umenia, lekárske prostredie, v ktorom som vyrastala, vyštudované prírodné vedy a práca vo farmaceutickom priemysle ma natoľko ovplyvnili, že som objavila v sebe veľkú radosť z poznávania – ako zlepšiť ľudské zdravie, vitalitu a ako žiť krajší život.

Certifikácie:

 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,vedecký smer biológia – fyziológia
 • Semmelweis University, Budapesť, Health Services Management
 • Nutričný špecialista, Nutris
 • Detoxikačný špecialista, Health Science Academy
 • Poskytovateľ metódy TRE®, Traumaprevention
 • Akreditovaný terapeut metódy Cesta, The Journey
 • Stres manažment Advisor, Health Science Academy
 • Access Bars praktik, Access Consciousness
 • Energy Medicine konzultant, Eden Energy Medicine
 • Shaking Medicine Teacher, Shaking Medicine

Eva vyštudovala fyziológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení vysokej školy absolvovala jeden rok doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského na Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie. Na katedre sa venovala problematike prírodných antioxidantov a ich schopnosti vychytávať voľné radikály.

Následne obhájila doktorát z prírodných vied  na Univerzite P.J.Šafárika v Košiciach. Rigoróznu prácu mala zameranú na manažment liečby alergickej rinitídy.

Po štúdiách jej kroky smerovali do oblasti farmaceutického priemyslu, kde pracovala viac ako 10 rokov na rôznych odborných pozíciách.

Popri robote sa vo voľnom čase venovala alternatívnej medicíne a metódam na odstraňovanie napätia, stresu a emocionálnych blokov. Získala skúsenosti s koučingom, kvantovaním, metódou Mindfulness a Access Consciousness. Intenzívne  na sebe pracovala s terapiou Cesta od Brandon Bays. V priebehu tohto obdobia získala certifikáty nutričnej a detoxikačnej špecialistky.

V roku 2018 odišla z farmaceutického priemyslu a začala naplno rozvíjať svoje vlastné smerovanie.

V roku 2019 založila Inštitút vitality-Heltens, ktorý sa zameriava na poradenstvo a kurzy v oblasti zdravého životného štýlu. Okrem toho vedie workshopy a školenia zamerané na energetickú medicínu a metódy na odstraňovanie stresu.

Vo voľnom čase sa venuje hudbe, intuitívnemu tancu, práci s energiou a s myšlienkami.

Objednajte sa na komplexný scan Biorezonančným prístrojom IMAGO 530

Eva Toth biorezonancie

Zariadenie Sensitiv Imago 530 spolu so softvérom Lifestream predstavuje unikátnu diagnostickú, analytickú, testovaciu a ozdravovaciu technológiou, ktorá umožňuje vykonať úplnú analýzu ľudského organizmu s revolučnou 96% presnosťou bez narušenia ľudského tela.

V súčasnosti je prístroj Sensitive Imago 530 absolútnou špičkou v biorezonancii, je certifikovaný podľa európskej smernice 93/42/EEC ako Medical Device Class IIA, je možné ho používať v medicínskych zariadeniach. Slúži na komplexné testovanie zdravotného stavu ľudského tela.
Sensitiv Imago 530 dostal prestížne ocenenie ZLATÚ MEDAILU za najlepší medicínsky diagnostický prístroj v roku 2009 v Plovdive na medzinárodnej technickej konferencii. Tento prístroj je možné použiť ako základ pre seriózne vedecké práce.

Sensitiv Imago 530 bol nadizajnovaný prednostne na diagnostiku zdravotného stavu, obsahuje viac ako 500 senzorov, čím zaručuje najvyššiu presnosť merania z momentálne dostupných diagnostických prístrojov. Prístroj je schopný určiť záťaž ťažkými kovmi, chemikáliami (herbicídy, pesticídy, fungicídy, …), parazitárnu nákazu, geopatogénnu záťaž, stav pH v tele, alergény a mnoho ďalších parametrov, ktoré sú pre následnú terapiu kľúčové.
Prístroj je schopný definovať konkrétne orgány, ktoré sú oslabené prítomnosťou patogénov a kontaminantov. Okrem toho je na ňom možné vykonávať aj biorezonančné terapie. Sensitiv Imago vyhodnocuje všetky namerané súvislosti a umožňuje terapeutovi zamerať sa na príčiny problémov.

Hlavné funkcie prístroja

 • Detekcia patológie v organizme, stupeň jej možného vývoja a potenciálna možnosť zhoršenia
 • Neinvazívna analýza mikroflóry detekujúca prítomnosť vírusov, baktérií a iných cudzopasníkov
 • Identifikácia kontaminantov v organizme (mykotoxíny, pesticídy, herbicídy, nitráty a dusičnany, fungicídy, ťažké kovy)
 • Vyhodnotenie stupňa hromadenie nebezpečných potravinových prísad ( „éčok“)
 • Detekcia možných alergénov a dôvodov ich výskytu
 • Detekcia najviac oslabených systémov v organizme
 • Detekcia možných ochorení v ich počiatočnom štádiu
 • Identifikácia najefektívnejšieho smeru uzdravenie na základu stavu jednotlivca
 • Identifikácia jednotlivých rizikových procesov v tele
 • Identifikácia predispozície k ochoreniu
 • Ohodnotenie biologickej aktivity mikroflóry, rozsah jej aktivity a rozdelenie zón výskytu
 • Monitoring a identifikácia zmeny v orgánoch: zápal a degenerácia
 • Vyhodnotenie acidobázickej rovnováhy v tkanivách
 • Vyhodnotenie stupňa energeticko-informačného vplyvu na organizmus
 • Umožňuje správny výber a testovanie potravín, doplnkov výživy, liekov, bylín a minerálnych kameňov
 • Možnosť podpory zdravotného stavu (frekvenčná kompenzácia, BRT, bio-impedancia) -Individuálna energetická korekcia orgánov a systémov