Mgr. Andrea Tkáčová

O MNE

Všimla som si, že pri všetkých spôsoboch práce s človekom je potrebná práca s mysľou - predovšetkým sa jedná o sústredenú pozornosť. Aby bola intenzívna, pracujem na tom rôznymi spôsobmi (tréningy koncentrácie na neuro-technológiách, praktizovanie meditácie, od útleho detstva hra na hudobné nástroje a spev, otváranie sa novému - napríklad cez cestovanie.) Energiu dopĺňam v tom pre nás ľudí najprirodzenejšom prostredí - v prírode, posilňujem sa silou živlov, riadim sa lunárnym mesiacom, zjemnenie a rovnako silu nachádzam aj prostredníctvom ženských kruhov, pomáham si tiež zvukovými kúpeľmi liečivej hudby, snažím sa rešpektovať taoistické zákonitosti premeny energie v roku (podľa piatich elementov) - to aktuálne premietam do terapií. Stravujem sa od detstva vegetariánsky (isté obdobia len vegánsky, vitariánsky) a čoraz viac makrobioticky, podstupujem pravidelne očisty a pôsty. Cvičím rôzne štýly jogy, či-kung a Makko-ho / Do-In, 5 Tibeťanov, mám výborné skúsenosti s fyzioterapeutickou metódou Feldenkrais, z aktívneho pohybu - mám rada tanec, beh (jogging), bicykel, a v minulosti aj bojové umenie Wing-Tchun.. V súčasnosti vediem hodiny jogy, srdcovkou je Yin Yoga zameranáj na meridiány.

Ako pracujem?

Predovšetkým, snažím sa VNÍMAVO 🙂 Záleží mi na tom vytvoriť zakaždým PRÍJEMNÝ PRIATEĽSKÝ PRIESTOR plný zdieľnosti a otvorenosti pre umožnenie voľného toku liečivej energie. VÍTAM všetko, čo prichádza, pretože viem, že všetko má na stretnutí a v procese svoj význam a miesto. Ponáram sa do hĺbok, kam si až SPOLU DOVOLÍME ísť. REŠPEKTUJEM možné hranice - udávam tomu celému taký rámec, ktorý je pre všetky zúčastnené strany BEZPEČNÝ a PRIJATEĽNÝ. (..A tento pevný zámer vyjadrenia plnej ÚCTY k zachovaniu adekvátnosti v danej situácii dodržiavam.) Snažím sa o OBOJSTRANNÚ SPOKOJNOSŤ - vnímam ju v procese ako dôležitú: robím všetko, čo viem pre to, aby som mohla poskytnúť TIE NAJLEPŠIE SLUŽBY. Pred stretnutím sa vždy pripravujem štandardne (telesne, duševne), alebo - keď mám informácie - aj INDIVIDUÁLNE a konkrétne. Po stretnutí vždy ČISTÍM energie (priestoru, seba). Samozrejmosťou je NA MIERU ŠITÝ, POZITÍVNY A CELOSTNÝ PRÍSTUP - zdôrazním zvlášť to posledne menované: Chápem človeka ako psycho - somatickú entitu, teda jeho fyzická a psychická stránka sú v tejto realite nerozlučiteľné, ako spojené nadoby, alebo inak: TELO A DUŠA tvoria spolu jedinečnú funkčnú jednotku.

Certifikácie:

 • Certifikovaná terapeutka - rôzne ošetrenia tela, masáže, terapie, shiatsu

 • Akredit. inštruktorka rôznych štýlov jogy, čikung (ind. / skup. / korp.)

 • Poradenstvo v oblasti zdravia - výživa a očisty

 • Meditačné stretnutia

 • Tréner mäkkých zručností (korporácie, jednotlivci)

 • Koučing, sebarozvoj (korporácie, jednotlivci)

 • Rodinná psychoterapia (podľa V. Satir)

 • Muzikoterapia, Cesta zvukom, Koncert, Hodiny huslí a spevu

Ponúkam Ti:

 •  Zážitok (Intenzívnejšie prežívanie okamihu)
 •  Oslavu (Tvojej jedinečnosti, prítomnej chvíle, života, pravdy)
 • Liečenie (kde Ty sám / sama sa harmonizujete, stávaš sa viac celistvým)
 • Relaxáciu (konečne! - hlboké uvoľnenie sa a od/pustenie..)
 • Posilnenie (Tvojich cností a zámeru žiť v súlade s Tvojim "Vyšším Ja")
 • Kraniosakrálna terapia, Myofasciálne uvoľňovanie,
 • Shiatsu, Moxovanie, Bakovanie a Masáž tibetskou misou

V prípade, že tak cítiš a máš skutočný zámer pracovať na sebe, neváhaj ma prosím kontaktovať. S veľkou radosťou slúžim (po vyjasnení spolupráce) - tým, ktorí sú na to pripravení.