Firemné workshopy a programy pre školy

SK | EN

Ponúkame pravidelné workshopy v korporátnych spoločnostiach pre manažérov
a zamestnancov a certifikované vzdelávacie programy pre učiteľov v školách.

Programy pre spoločnosti

VIAC INFO

Programy pre školy

VIAC INFO