Cenník / Prices

Single

1 entry
7.5€ per class / 60 min.

Package

10 entries ( 3 months )
60 € 6€ per class / 60 min.
  • Balíček môžete využívať po dobu 3 mesiacov a zdieľať ho s ďalšou osobou. Cestujete? Vstupy vám zmrazíme! Platí pre všetky naše triedy Pilates a Jóga. Registrácia je potrebná.
  • Your entries are valid for 3 months, and you can share it with anyone and in all of our classes of Pilates & Yoga. Make sure to register.

Single

1 entry
7.5€ per class / 60 min.

Package

10 entries ( 3 months )
60€ 6.00€ per class / 60 min.
  • Your entries are valid for 3 months, you can share it with anyone and in all of our classes Pilates & Yoga. Make sure to register.
  • Classes are not a course and you can join anytime. It will be a max of 12 people in the group to have a better focus. Booking required!

Klasická masáž chrbát, nohy, šija / Classic massage, back & neck, legs

38 € 60 min.

Masáž celého tela / Whole body massage

49 € 90 min.

Hilot Wellness Masáž / Massage

49 € 60 min.

Bankovanie + masáž

35 € 30 min.

Reflexná masáž / Reflexology foot massage

35 € 45 min.

Jedno sedenie

Single session
45 € 90 min.

Tri sedenia

Three sessions
100 € 3 x 60 - 90 min.