Certifikovaný kurz telesného procesu
Access Consciousness, v Bratislave.

"Vyhladenie všetkých minulých myšlienok a emócií"

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pre kohokoľvek kto si praje prispieť rodinným členom, kamarátom, klientom pri ozdravovaní všeobecne (fyzicky, mentálne, emočne).
Aby ste sa stali úspešným praktikom, počas kurzu budete mať možnosť absolvovať sedenie v úlohe klienta a sedenia v úlohe praktika.

AKO TO FUNGUJE?

Všetky naše myšlienky, pocity a emócie zanechávajú v nás a v našom tele elektrické a magnetické odtlačky, ktoré vytvárajú neurogénne cesty a prepojenia. Tieto cesty sa môžu ukázať, ako limitujúce, alebo ako bariéry pri vytváraní si nášho života, tak ako by sme chceli.
Čo všetko vieme zmeniť, prepustiť a vytvoriť  za hranice vašej momentálnej reality?

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

KEDY: utorok 19.5.2022, od 18.30 - 21.30 hod.
KDE:
Brighter Life Center, Hurbanovo nám. 5, BA
Kontakt: CFMW Terezka Makovcová
info@brighterlife.sk, +421 948 944 784
Poplatok za kurz: 65€
*Po kurze získavate oficiálny certifikát praktika

SÚ POTREBNÉ PREDOŠLÉ SKÚSENOSTI?

Na tento kurz môže prísť ktokoľvek, kto má záujem o zmenu. Nie sú potrebné žiadne predošlé kurzy, skúsenosti, je to naozaj veľmi ľahké, stačí ochota prispieť druhému.