Certifikovaný kurz telesného procesu
Access Consciousness, v Bratislave.

"MTVSS - imunitný systém"

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ?

Pre kohokoľvek kto si praje prispieť rodinným členom, kamarátom, klientom pri ozdravovaní všeobecne (fyzicky, mentálne, emočne).
Aby ste sa stali úspešným praktikom, počas kurzu budete mať možnosť absolvovať sedenie v úlohe klienta a sedenia v úlohe praktika.

AKO TO FUNGUJE?

MTVSS je jedným z najdynamickejších telesných procesov v Accesse. MTVSS odstraňuje skoro akúkoľvek funkčnú poruchu tela. Môže mať významný vplyv na imunitný systém, obzvlásť keď je prevádzaný na kĺboch. Pokiaľ budete spúšťať MTVSS každý týždeň počas 20-30 týždňov, Vaše telo sa začne meniť na také, aké bolo navrhnuté.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

KEDY: štvrtok 24.3.2022, od 14.30 - 17.30h
KDE:
Brighter Life SK, Hurbanovo nám. 5, BA
Facilitátorka: CFMW Terezka Makovcová
Kontakt:
info@brighterlife.sk, +421 948 944 784
Poplatok za kurz: 65€
*Po kurze získavate oficiálny certifikát praktika

SÚ POTREBNÉ PREDOŠLÉ SKÚSENOSTI?

Na tento kurz môže prísť ktokoľvek, kto má záujem o zmenu. Nie sú potrebné žiadne predošlé kurzy, skúsenosti, je to naozaj veľmi ľahké, stačí ochota prispieť druhému.