Yoga & Pilates

Ponúkame jógové kurzy pre každého! AKCEPTUJEME MULTISPORT 🙂

We offer different styles suitable for everyone! WE ACCEPT MULTISPORT!

PONDELOK / MONDAY


Hatha Yoga for Beginners
6:30 – 7:30 PM with Katalin (EN)

Hatha is translated as “sun” (ha) and “moon” (tha), the yoga of balance. Hatha practices are designed to align and calm your body, mind, and spirit. Understanding the mechanics …

» read more

… of the body, creating a certain atmosphere, and then using body postures to drive your energy in specific directions is what Hatha yoga is about.

BENEFITS:

 • develops balance and ace,
 • increases flexibility and muscle joint mobility,
 • improves body posture,
 • relieves back pain,
 • enhances overall muscular-skeletal conditions, for e.g. bad knees,
 • rouses the endocrine glands,
 • perks up digestion,
 • centers attention & frees the spirit,
 • increases body awareness.

TIME: Every MONDAY, 6:30 pm – 7:30 pm

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Katalin Dovigi Zöld

» less

FREE Pilates Class
6:00 – 7:00 PM with Valentina (EN)

If you always wanted to try Pilates but something has been holding you back, now’s your time to sign up for your first one! Amazing news; it’s totally FREE and led in English!

» read more

Pilates offers plenty of benefits to your body, no matter your fitness background. You’ll improve your posture, focus on bodily alignment, and get one heck of a core workout.
Pilates is an accessible way to build strength in your core muscles for better posture, balance and endurance through out your daily tasks.

A Pilates routine generally includes exercises that promote core strength and stability, muscle control, and endurance, including exercises that stress proper posture and movement patterns and balanced flexibility and strength. It can also be helpful in training for sports or in physical rehabilitation , to use in every day life and to teach us how to correct our posture while sitting long hours at our desks.
By practicing Pilates regularly, you can achieve a number of health benefits, including:

 • Improved core strength and stability
 • Improved posture and balance
 • Prevention and treatment of back pain
 • Improved flexibility

What else are you waiting for?

TIME:
MONDAY Oct 28, 6:00 pm – 7:00 pm*
THURSDAY Oct 31, 6:00 pm – 7:00 pm*

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Valentina Santini

*Booking required

» less

UTOROK / TUESDAY


Ayurvedic Yoga
6:00 – 7:00 PM with Katalin (EN)

The ancient wisdom of Ayurveda is a powerful healing tool. It is a system that dates back 5000 years and it is translated as the „Knowledge of Life“ (ayu=life, veda=knowledge).

» read more

It examines the physical constitution, emotional nature and spiritual outlook. In this yoga class we are going to work with breathing exercises and hatha asanas considering the actual season, state of the Moon, the times of the day, depending on the average age and general body type of the class.

BENEFITS:

 • provides better understanding of our body type,
 • reconnects us with the nature,
 • increases body awareness,
 • balances the mind, body and soul,
 • better breathing patterns,
 • lowers stress and anxiety,
 • detoxifies the body and the mind,
 • helps to focus,
 • strengthens deep muscles, improves flexibility,
 • maintains the general health (joints, digestion, genital organs, circulation … ).

TIME: Every TUESDAY, 6:00 pm – 7:00 pm, BIG ROOM

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Katalin Dovigi Zöld

» less

Prosperity Yoga (Dynamic Yoga)
7:00 – 8:15 PM with Tereza (SK/EN)

This is a very special yoga, where we will be using different techniques of energy flows to support movement and healing. We will heal our body with dynamic yoga, re-boot our energy …

» read more (viac info)

… with Access Consciousness and nourish our subtle bodies with Heartfulness techniques. When we are trying to change something in our lives, but it isn’t working, it is because we are locked in the polarity of our likes and dislikes. Come and unlock the infinite being you know you are.

BENEFITS:

 • better health,
 • fresh energy,
 • more ease with your body,
 • better sense of your self,
 • more prosperity with all that you do,
 • better sleep.

TIME: Every TUESDAY, 7:00 pm – 8:15 pm, BIG ROOM

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Terézia Makovcová


UŽ STE NIEKEDY POČULI O PROSPERITY YOGA?
Pripravte sa na novú etapu v blahobyte, v akomkoľvek smere života.

AKO TO MôŽE BYŤ EŠTE LEPŠIE?
Ide o špeciálnu jógu, kde používame rôzne energetické techniky, na podporu pohybu a liečenia. Telo budeme liečiť dynamickou jogou, energiu obnovíme s technikami Access Consciousness a jemnohmotné telá s technikami Heartfulness.

ČO VIAC JE EŠTE MOŽNÉ?
Naučíte sa, ako kedykoľvek budete niečo robiť, znásobíte si fyzický efekt daného pohybu. Počas cvičenia budeme venovať pozornosť rešpektovaniu pravidiel ľudského tela, ktoré potvrdzuje moderná medicína.
Keď sa snažíme meniť veci v našom živote, ale nefunguje to, je to preto, že sme uzamknutí v polarite našich „kladov a protikladov.“ Príďte rozpoznať tú nekonečnú bytosť, ktorou viete, že ste!

VÝHODY V TÝCHTO 10 SEKUNDÁCH:

 • lepšie zdravie,
 • viac novej energie,
 • väčšie pohodlie pre vaše telo,
 • viac priestoru vo vašom živote (oslobodený od drámy a traumy),
 • lepšie sebauvedomenie,
 • lepší spánok,
 • a všetko, čo ste kedy hľadali na akejkoľvek hodine jogy, ale ste nikdy neboli schopní nájsť…

KEDY: Každý UTOROK, 19:00 – 20:15 hod., VEĽKÁ MIESTNOSŤ

INŠTRUKTOR:
Terézia Makovcová

» less (menej)

STREDA / WEDNESDAY


Večerná Hatha jóga s Jankou
18:00 – 19:00 hod. (SK)

Máte zranenia, snažíte sa posilniť svalstvo na oslabených miestach, alebo máte obavu z cvičenia? Jana Kvetanová je skúsená lektorka, so zmyslom pre telo a bezpečné cvičenie.

» viac info

Slovo HATHA sa skladá z dvoch častí. „ha“ znamená slnko, teplú, dynamickú, mužskú, yang energiu a „tha“ naopak mesiac a chladnú, pasívnu, ženskú, jing energiu. Harmonizuje telo a myseľ cez ásany, vedomé dýchanie a upokojenie mysle cez relaxáciu a meditáciu.

KEDY: Každá STREDA, 18:00 – 19:00 hod.

INŠTRUKTOR:
Janka Kvetanová

» menej

Vinyasa yoga
COMING SOON with Teagan (EN)

Flow-based classes, to strive to balance and sense of grounding, restoration and self-love, with light-heartedness and playfulness. ‘Yoga’ derives from the sanskrit term ‘Yuj’, meaning ‘Union’. …

» read more

… Thus, I really strive to make my classes a space where we can unite not only with our breath, our bodies, and with the best versions of ourselves – but also where we can unite with each other, by fostering joy, connection and friendship through shared movement.

TIME: Coming Soon!

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Teagan Fone

» less

Heartfulness Relaxation & Meditation
THURSDAY from 6:00 – 7:00 PM (SK/EN)

Raja Yoga meditation: classes are FREE of charge & open to all.

POZÝVAME VÁS na skupinové meditácie Heartfulness: ZADARMO

» read more (viac info)


It is the yoga of the mind useful to calm the mind, improve focus & attain balance. We welcome all of you to come and join the group meditation followed by Q & A’s session that helps the aspirant to explore potential of the heart.
Experienced trainers will conduct the guided relaxation & meditation classes. The classes are open to all and suitable for all levels.

Price: donations welcome

TIME: Every Wednesday & Sunday, 6:00 pm – 7:00 pm

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Terézia Makovcová

Go to: Heartfulness meditation & relaxation


Hodiny Heartfulness majú charakter rôznych vedených cvičení a vedenej meditácie, kde hlavným objektom v meditácii je naše srdce. Učíme sa techniky večerného čistenia, meditácie pred spaním, priamo po zobudení a ďalšie efektívne spôsoby ako podporiť vašu osobnú meditačnú prax doma.
Pravidelná meditácia napomáha znižovať stres, upokojovať myseľ a vylepšovať náš vnútorný pokoj. Na hodinách dávame priestor na otázky a odpovede, so sebou si môžte priniesť zápisník.

Cena: dobrovoľné príspevky

KEDY: Každá STEDA a NEDEĽA, 18.00 – 19.00 hod.

INŠTRUKTOR:
Terézia Makovcová

Prejdi na: Heartfulness meditácia a relaxácia

» less (menej)

ŠTVRTOK / THURSDAY


Happy Yoga For Kids 8+
5:00 – 5:50 PM with Tereza (EN)

Our children live in a hurry-up world of busy parents, school pressures, incessant lessons, video games, malls, and competitive sports. We usually don’t think …

» read more

… of these influences as stressful for our kids, but often they are. The bustling pace of our children’s lives can have a profound effect on their innate joy—and usually not for the better.

WHY YOGA?

I have found that yoga can help counter these pressures. When children learn techniques for self-health, relaxation, and inner fulfillment, they can navigate life’s challenges with a little more ease. Yoga at an early age encourages self-esteem and body awareness with a physical activity that’s noncompetitive. Fostering cooperation and compassion—instead of opposition—is a great gift to give our children.

BENEFITS?

Children derive enormous benefits from yoga. Physically, it enhances their flexibility, strength, coordination, and body awareness. In addition, their concentration and sense of calmness and relaxation improves. Doing yoga, children exercise, play, connect more deeply with the inner self, and develop an intimate relationship with the natural world that surrounds them. Yoga brings that marvelous inner light that all children have to the surface.

TIME: Every THURSDAY, 5:00 pm – 5:50 pm

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Terézia Makovcová

» less

Healthy Back & HipsYoga
6:00 – 7:00 PM with Katalin (EN)

Tight hips, weak back and gluteal muscles are the symptom of our desk-bound modern life. Yogic tradition holds the hips as a storage ground for the life energy.

» read more

When it is blocked we can store there also our negative feelings and pent-up emotions, especially ones related to control our lives.
Opening the chest builds trust towards our own future, and opening the hips creates space for the birth of new ideas and pathways, gives us access to freedom in the body and in our own unique expression.
Maintaining flexibility and stability in the hips is crucial for lower-back health, not to mention for cultivating overall freedom and ease in our bodies. Since the muscles of the buttocks span the hip joints, and the core muscles hug the spine all around, strengthening and stretching them are crucial to support and create stability for the whole back.

BENEFITS:

 • loosens tight hips,
 • gives stability to the spine,
 • alleviates back pain,
 • improves your range of motion and circulation,
 • restores the pelvic floor,
 • rejuvenates the organs within the pelvis,
 • helps/prevents leak pee, symphysis pubis dysfunction … etc. 

TIME: Every THURSDAY, 6:00 pm – 7:00 pm, BIG ROOM

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Katalin Dovigi Zöld

» less

FREE Pilates Class
6:00 – 7:00 PM with Valentina (EN)

If you always wanted to try Pilates but something has been holding you back, now’s your time to sign up for your first one! Amazing news; it’s totally FREE and led in English!

» read more

Pilates offers plenty of benefits to your body, no matter your fitness background. You’ll improve your posture, focus on bodily alignment, and get one heck of a core workout.
Pilates is an accessible way to build strength in your core muscles for better posture, balance and endurance through out your daily tasks.

A Pilates routine generally includes exercises that promote core strength and stability, muscle control, and endurance, including exercises that stress proper posture and movement patterns and balanced flexibility and strength. It can also be helpful in training for sports or in physical rehabilitation , to use in every day life and to teach us how to correct our posture while sitting long hours at our desks.
By practicing Pilates regularly, you can achieve a number of health benefits, including:

 • Improved core strength and stability
 • Improved posture and balance
 • Prevention and treatment of back pain
 • Improved flexibility

What else are you waiting for?

TIME:
MONDAY Oct 28, 6:00 pm – 7:00 pm*
THURSDAY Oct 31, 6:00 pm – 7:00 pm*

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Valentina Santini

*Booking required

» less

PIATOK / FRIDAY


Traditional Hatha Yoga
9:30 – 10:30 AM with Katalin (EN)

Hatha is translated as “sun” (ha) and “moon” (tha), the yoga of balance. Hatha practices are designed to align and calm your body, mind, and spirit in preparation for meditation.

» read more

Hatha yoga is understanding the mechanics of the body, creating a certain atmosphere, and then using body postures to drive your energy in specific directions is what hatha yoga is about.

A balance of strength and stretch, these classical yoga postures emphasize a balance of postural alignment, breathing and relaxation techniques to prepare your body, mind, and spirit for meditation.

BENEFITS:

 • increase your flexibility,
 • increase muscle tone and strength,
 • improve your circulatory and cardio health,
 • helps you sleep better,
 • increase your energy levels,
 • improve athletic performance,
 • reduce injuries,
 • detoxify your organs,
 • improve your posture,
 • improves anxiety and depression,
 • helps with chronic pain,
 • release endorphins that improve your mood,
 • and so much more…

TIME: Every FRIDAY, 9:30 am – 10:30 am

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Katalin Dovigi Zöld

» less

VÍKEND / WEEKEND


Heartfulness Relaxation & Meditation
SUNDAY from 6:00 – 7:00 PM (SK/EN)

Raja Yoga meditation: classes are FREE of charge & open to all.

POZÝVAME VÁS na skupinové meditácie Heartfulness: ZADARMO

» read more (viac info)


It is the yoga of the mind useful to calm the mind, improve focus & attain balance. We welcome all of you to come and join the group meditation followed by Q & A’s session that helps the aspirant to explore potential of the heart.
Experienced trainers will conduct the guided relaxation & meditation classes. The classes are open to all and suitable for all levels.

Price: donations welcome

TIME: Every Wednesday & Sunday, 6:00 pm – 7:00 pm

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Terézia Makovcová

Go to: Heartfulness meditation & relaxation


Hodiny Heartfulness majú charakter rôznych vedených cvičení a vedenej meditácie, kde hlavným objektom v meditácii je naše srdce. Učíme sa techniky večerného čistenia, meditácie pred spaním, priamo po zobudení a ďalšie efektívne spôsoby ako podporiť vašu osobnú meditačnú prax doma.
Pravidelná meditácia napomáha znižovať stres, upokojovať myseľ a vylepšovať náš vnútorný pokoj. Na hodinách dávame priestor na otázky a odpovede, so sebou si môžte priniesť zápisník.

Cena: dobrovoľné príspevky

KEDY: Každá STEDA a NEDEĽA, 18.00 – 19.00 hod.

INŠTRUKTOR:
Terézia Makovcová

Prejdi na: Heartfulness meditácia a relaxácia

» less (menej)

Rozvrh / Schedule

*k dispozicií sú podložky, sprcha, uteráky, voda, čaj…
*we provide mats, shower, towels, water, tea…