Klikni na Rozvrh / Click for Schedule

Yoga & Pilates

Ponúkame jógové kurzy pre každého! AKCEPTUJEME MULTISPORT 🙂
We offer different styles suitable for everyone! WE ACCEPT MULTISPORT!

PONDELOK / MONDAY


Hatha Yoga for Beginners
6:30 – 7:30 PM with Katalin (EN)
Schedule & Book

Hatha is translated as “sun” (ha) and “moon” (tha), the yoga of balance. Hatha practices are designed to align and calm your body, mind, and spirit.

» read more

Understanding the mechanics of the body, creating a certain atmosphere, and then using body postures to drive your energy in specific directions is what Hatha yoga is about.

BENEFITS:

 • develops balance and ace,
 • increases flexibility and muscle joint mobility,
 • improves body posture,
 • relieves back pain,
 • enhances overall muscular-skeletal conditions, for e.g. bad knees,
 • rouses the endocrine glands,
 • perks up digestion,
 • centers attention & frees the spirit,
 • increases body awareness.

TIME: Every MONDAY, 6:30 pm – 7:30 pm

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Katalin Dovigi Zöld

» less

 

UTOROK / TUESDAY


Ayurvedic Yoga
6:00 – 7:00 PM with Katalin (EN)
Schedule & Book

The ancient wisdom of Ayurveda is a powerful healing tool. It is a system that dates back 5000 years and it is translated as the „Knowledge of Life“ (ayu=life, veda=knowledge).

» read more

It examines the physical constitution, emotional nature and spiritual outlook. In this yoga class we are going to work with breathing exercises and hatha asanas considering the actual season, state of the Moon, the times of the day, depending on the average age and general body type of the class.

BENEFITS:

 • provides better understanding of our body type,
 • reconnects us with the nature,
 • increases body awareness,
 • balances the mind, body and soul,
 • better breathing patterns,
 • lowers stress and anxiety,
 • detoxifies the body and the mind,
 • helps to focus,
 • strengthens deep muscles, improves flexibility,
 • maintains the general health (joints, digestion, genital organs, circulation … ).

TIME: Every TUESDAY, 6:00 pm – 7:00 pm, BIG ROOM

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Katalin Dovigi Zöld

» less

POWER YOGA
7:00 – 8:15 PM with Tereza (SK/EN)
Rozvrh a rezervácia / Schedule & Book

In this class we practice breathing exercises to boost our immunity & health, followed by sweating & flow. We always have much fun while we begin to feel on top of the world with lightness, strenght and clarity.  Cant wait to meet you.

» read more (viac info)

… with Access Consciousness and nourish our subtle bodies with Heartfulness techniques. When we are trying to change something in our lives, but it isn’t working, it is because we are locked in the polarity of our likes and dislikes. Come and unlock the infinite being you know you are.

BENEFITS:

 • better health,
 • fresh energy,
 • more ease with your body,
 • better sense of your self,
 • more prosperity with all that you do,
 • better sleep.

TIME: Every TUESDAY, 7:00 pm – 8:15 pm, BIG ROOM

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Terézia Makovcová


UŽ STE NIEKEDY POČULI O PROSPERITY YOGA?
Pripravte sa na novú etapu v blahobyte, v akomkoľvek smere života.

AKO TO MôŽE BYŤ EŠTE LEPŠIE?
Ide o špeciálnu jógu, kde používame rôzne energetické techniky, na podporu pohybu a liečenia. Telo budeme liečiť dynamickou jogou, energiu obnovíme s technikami Access Consciousness a jemnohmotné telá s technikami Heartfulness.

ČO VIAC JE EŠTE MOŽNÉ?
Naučíte sa, ako kedykoľvek budete niečo robiť, znásobíte si fyzický efekt daného pohybu. Počas cvičenia budeme venovať pozornosť rešpektovaniu pravidiel ľudského tela, ktoré potvrdzuje moderná medicína.
Keď sa snažíme meniť veci v našom živote, ale nefunguje to, je to preto, že sme uzamknutí v polarite našich „kladov a protikladov.“ Príďte rozpoznať tú nekonečnú bytosť, ktorou viete, že ste!

VÝHODY V TÝCHTO 10 SEKUNDÁCH:

 • lepšie zdravie,
 • viac novej energie,
 • väčšie pohodlie pre vaše telo,
 • viac priestoru vo vašom živote (oslobodený od drámy a traumy),
 • lepšie sebauvedomenie,
 • lepší spánok,
 • a všetko, čo ste kedy hľadali na akejkoľvek hodine jogy, ale ste nikdy neboli schopní nájsť…

KEDY: Každý UTOROK, 19:00 – 20:15 hod., VEĽKÁ MIESTNOSŤ

INŠTRUKTOR:
Terézia Makovcová

» less (menej)

STREDA / WEDNESDAY


Mindful Hatha Yoga
6:00 – 7:00 PM with Janka (EN)
Schedule & Book

Mind-body awareness yoga practice for everyone.

We invite you to experience this unique combination of yoga & Mindfulness.

» read more

Hatha Yoga is designed to bring in health, joy, and harmony of the body, mind, and soul.
Mindfulness is knowing what you are experiencing while you are experiencing it.

TIME: Every WEDNESDAY, 6:00 pm – 7:00 pm

INSTRUKTOR:
Janka Kvetanová

» less

Heartfulness Relaxation & Meditation
6:00 – 7:00 PM (SK/EN)
Rozvrh a rezervácia /Schedule & Book

Raja Yoga meditation: classes are FREE of charge & open to all.

POZÝVAME VÁS na skupinové meditácie Heartfulness: ZADARMO

» read more (viac info)


It is the yoga of the mind useful to calm the mind, improve focus & attain balance. We welcome all of you to come and join the group meditation followed by Q & A’s session that helps the aspirant to explore potential of the heart.
Experienced trainers will conduct the guided relaxation & meditation classes. The classes are open to all and suitable for all levels.

Price: donations welcome

TIME: Every Wednesday & Sunday, 6:00 pm – 7:00 pm

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Terézia Makovcová

Go to: Heartfulness meditation & relaxation


Hodiny Heartfulness majú charakter rôznych vedených cvičení a vedenej meditácie, kde hlavným objektom v meditácii je naše srdce. Učíme sa techniky večerného čistenia, meditácie pred spaním, priamo po zobudení a ďalšie efektívne spôsoby ako podporiť vašu osobnú meditačnú prax doma.
Pravidelná meditácia napomáha znižovať stres, upokojovať myseľ a vylepšovať náš vnútorný pokoj. Na hodinách dávame priestor na otázky a odpovede, so sebou si môžte priniesť zápisník.

Cena: dobrovoľné príspevky

KEDY: Každá STEDA a NEDEĽA, 18.00 – 19.00 hod.

INŠTRUKTOR:
Terézia Makovcová

Prejdi na: Heartfulness meditácia a relaxácia

» less (menej)

ŠTVRTOK / THURSDAY


Happy Yoga For Kids 8+
5:00 – 5:50 PM with Tereza (EN)
Schedule & Book

Our children live in a hurry-up world of busy parents, school pressures, incessant lessons, video games, malls, and competitive sports.

» read more

We usually don’t think of these influences as stressful for our kids, but often they are. The bustling pace of our children’s lives can have a profound effect on their innate joy—and usually not for the better.

WHY YOGA?

I have found that yoga can help counter these pressures. When children learn techniques for self-health, relaxation, and inner fulfillment, they can navigate life’s challenges with a little more ease. Yoga at an early age encourages self-esteem and body awareness with a physical activity that’s noncompetitive. Fostering cooperation and compassion—instead of opposition—is a great gift to give our children.

BENEFITS?

Children derive enormous benefits from yoga. Physically, it enhances their flexibility, strength, coordination, and body awareness. In addition, their concentration and sense of calmness and relaxation improves. Doing yoga, children exercise, play, connect more deeply with the inner self, and develop an intimate relationship with the natural world that surrounds them. Yoga brings that marvelous inner light that all children have to the surface.

TIME: Every THURSDAY, 5:00 pm – 5:50 pm

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Terézia Makovcová

» less

Healthy Back & HipsYoga
6:00 – 7:00 PM with Katalin (EN)
Schedule & Book

Tight hips, weak back and gluteal muscles are the symptom of our desk-bound modern life. Yogic tradition holds the hips as a storage ground for the life energy.

» read more

When it is blocked we can store there also our negative feelings and pent-up emotions, especially ones related to control our lives.
Opening the chest builds trust towards our own future, and opening the hips creates space for the birth of new ideas and pathways, gives us access to freedom in the body and in our own unique expression.
Maintaining flexibility and stability in the hips is crucial for lower-back health, not to mention for cultivating overall freedom and ease in our bodies. Since the muscles of the buttocks span the hip joints, and the core muscles hug the spine all around, strengthening and stretching them are crucial to support and create stability for the whole back.

BENEFITS:

 • loosens tight hips,
 • gives stability to the spine,
 • alleviates back pain,
 • improves your range of motion and circulation,
 • restores the pelvic floor,
 • rejuvenates the organs within the pelvis,
 • helps/prevents leak pee, symphysis pubis dysfunction … etc. 

TIME: Every THURSDAY, 6:00 pm – 7:00 pm, BIG ROOM

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Katalin Dovigi Zöld

» less

 

PIATOK / FRIDAY


Traditional Hatha Yoga
9:30 – 10:30 AM with Katalin (EN)
Schedule & Book

Hatha is translated as “sun” (ha) and “moon” (tha), the yoga of balance. Hatha practices are designed to align and calm your body, mind, and spirit in preparation for meditation.

» read more

Hatha yoga is understanding the mechanics of the body, creating a certain atmosphere, and then using body postures to drive your energy in specific directions is what hatha yoga is about.

A balance of strength and stretch, these classical yoga postures emphasize a balance of postural alignment, breathing and relaxation techniques to prepare your body, mind, and spirit for meditation.

BENEFITS:

 • increase your flexibility,
 • increase muscle tone and strength,
 • improve your circulatory and cardio health,
 • helps you sleep better,
 • increase your energy levels,
 • improve athletic performance,
 • reduce injuries,
 • detoxify your organs,
 • improve your posture,
 • improves anxiety and depression,
 • helps with chronic pain,
 • release endorphins that improve your mood,
 • and so much more…

TIME: Every FRIDAY, 9:30 am – 10:30 am

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Katalin Dovigi Zöld

» less

VÍKEND / WEEKEND


Heartfulness Relaxation & Meditation
SUNDAY from 6:00 – 7:00 PM (SK/EN)
Rozvrh a rezervácia / Schedule & Book

Raja Yoga meditation: classes are FREE of charge & open to all.

POZÝVAME VÁS na skupinové meditácie Heartfulness: ZADARMO

» read more (viac info)


It is the yoga of the mind useful to calm the mind, improve focus & attain balance. We welcome all of you to come and join the group meditation followed by Q & A’s session that helps the aspirant to explore potential of the heart.
Experienced trainers will conduct the guided relaxation & meditation classes. The classes are open to all and suitable for all levels.

Price: donations welcome

TIME: Every Wednesday & Sunday, 6:00 pm – 7:00 pm

CERTIFIED INSTRUCTOR:
Terézia Makovcová

Go to: Heartfulness meditation & relaxation


Hodiny Heartfulness majú charakter rôznych vedených cvičení a vedenej meditácie, kde hlavným objektom v meditácii je naše srdce. Učíme sa techniky večerného čistenia, meditácie pred spaním, priamo po zobudení a ďalšie efektívne spôsoby ako podporiť vašu osobnú meditačnú prax doma.
Pravidelná meditácia napomáha znižovať stres, upokojovať myseľ a vylepšovať náš vnútorný pokoj. Na hodinách dávame priestor na otázky a odpovede, so sebou si môžte priniesť zápisník.

Cena: dobrovoľné príspevky

KEDY: Každá STEDA a NEDEĽA, 18.00 – 19.00 hod.

INŠTRUKTOR:
Terézia Makovcová

Prejdi na: Heartfulness meditácia a relaxácia

» less (menej)

*k dispozicií sú podložky, sprcha, uteráky, voda, čaj…
*we provide mats, shower, towels, water, tea…