Workshopy

SK | EN

Ponúkame pravidelné workshopy v korporátnych spoločnostiach pre manažérov
a zamestnancov a certifikované vzdelávacie programy pre učiteľov v školách.

Heartfulness workshopy v korporátnych spoločnostiach
zamerané na relaxáciu a meditáciu

Skúsení odborníci z Heartfulness Inštitútu organizujú týždenné kurzy relaxácie a meditácie. Prostredníctvom týchto tried sa účastníci učia znížovať stres, upokojiť si myseľ a zlepšiť sústredenosť.

V Bratislave vedieme tieto workshopy v niekoľkých spoločnostiach ako IBM, Adient, Johnson Controls, ING Direct, AT&T, Kontaktné centrum – Call Center (CCC) atď.

Témy zahŕňajú:

  • Výhody meditácie
  • Zníženie stresu
  • Úspech v rozhodovaní
  • Emočná inteligencia
  • Sila pozitívneho myslenia

Ak by ste mali záujem o takéto programy vo vašej spoločnosti, kontaktujte nás na adrese: slovakia@heartfulness.org (alebo) +421 948 944 784

VIAC INFO

Heartfulness programy pre školy

Vzdelávatelia sa môžu naučiť Heartfulness techniky, ktoré pomáhajú rozvíjať pokoj z vnútra.

V Bratislave sa venujeme viacerým školám ako je napríklad British International School.

Témy zahŕňajú:

  • Relaxačné a meditačné sedenia
  • Naučte sa pracovať efektívnejšie a efektívnejšie
  • Rozvíjajte jasnosť v rozhodovaní
  • Zvýšená empatia, tolerancia a trpezlivosť

Heartfulness má programy pre šampiónov a trénerov, ktoré spolupracujú so správcami vašej školy, učiteľmi a študentskými dobrovoľníkmi, aby „vyškolili školiteľov“ na vedenie prebiehajúcich relaxačných a meditačných stretnutí.

Ak by ste mali záujem o takéto programy vo vašej škole, kontaktujte nás na adrese: slovakia@heartfulness.org (alebo) +421 948 944 784

VIAC INFO

Brighter Minds (pre deti)

VÝNIMOČNÝ ZAČIATOK PRE VAŠE DIEŤA

Kurz, ktorého cieľom je uviesť deti do neustále sa meniaceho sveta so sebadôverou, odolnosťou a pružnosťou reagovať na zmeny. Otvára možnosti a pripravuje na život osvojením si jedinečných zručností.

VIAC INFO

Nový kurz Brighter Minds otvárame už v SOBOTU 21. 9. 2019

Pozrite tiež: LETNÉ TÁBORY 2019

Access Bars®

Brighter Life Center je licenčné centrum, ktoré ponúka pravidelné
certifikačné kurzy techniky „Access Bars®“. Obvykle raz za mesiac, počas víkendu a kurz trvá 8 hodín ( 10:00 – 18.00 ).
Na kurze dostanete podrobný manuál, ktorým si počas dňa prejdeme. Naučíte sa nájsť všetkých 32 bodov na hlave a správne kladenie rúk ako aj ďalších techník „Access Consciousness“.
Access Bars je základná technika Access Consciousness®.
Acces Consciousness je séria metód a procesov, ktoré menia život
a ktoré, umožňujú vytvárať život taký, aký sme si ho vždy predstavovali.

ViAC INFO

Access Consciousness „The Foundation“®

Kurz Access Consciousness „The Foundation“ (Základy), vám umožní zmeniť čokoľvek a všetko, čo si v živote želáte zmeniť. Vytvorí „základy“ neobmedzených možností, aby ste si dokázali vytvárať život presne tak, ako ste si ho vždy predstavovali.

Certifikovaná Access Consciousness facilitátorka: Rachael O’Brien

Termín: 23. – 26.8. 2019 (Piatok – Pondelok), 9:00 – 17:00 hod.

Kurz je v angličtine, s odborným slovenským prekladom.

ViAC INFO