Terézia Makovcová

* English below

Terézia Makovcová – certifikovaná trénerka meditácie Heartfulness, certifikovaná trénerka programu Brighter Minds pre deti, certifikovaná facilitátorka Access Bars®, EU certifikovaná špecializovaná odborníčka – Power joga

Terézia je vysoko skúsená profesionálka v oblasti manažmentu, a zdravotnej starostlivosti. Strávila viac ako 13 rokov svojho života v zahraničí, kde získala cenné skúsenosti v podobe formálneho a praktického charakteru, kombinácia, ktorá ju robí vysokým prínosom pre náš hlavný tím. V roku 2008 začala praktizovať nefyzickú jógu a meditáciu Heartfulness. V snahe o duchovný rozvoj pravidelne cestuje do Indie a počas svojich ciest využíva príležitosti a zúčastňuje sa tréningových programov duchovného výskumu, realizovaných v rôznych centrách, pod systémom Sahaj Marg alebo Natural Path. Nedávno absolvovala školenie, a získala certifikát trénera meditácie Heartfulness v Indii, a o niečo neskôr certifikát facilitátora Brighter Minds programu pre rozvoj detí od 6-15 rokov, tréning, ktorý prebehol v Dánsku v Európe.

„Od môjho detstva som cítila veľmi hlboký záujem o spiritualitu a vedu. Sú to dve neoddeliteľné veci v živote človeka. Verím vo vedecké poznatky a praktický prístup k životu, ktorý vytvára rovnováhu, ako dve krídla orla“

Má rada športové aktivity ako lyžovanie, jazdu na bicykli, beh a jógu. Tancovala moderný tanec takmer osem rokov a zúčastnila sa mnohých národných súťaží.

V našom Centre Brighter Life je na pozícii manažéra, s hlavným zameraním na hodiny meditácie Heartfulness , program Brighter Minds pre deti od 6- 15 rokov & terapiu Access Consciousness.

Certifikáty:

1. Certifikovaná trénerka meditácie Heartfulness

2. Certifikovaná trénerka programu Brighter Minds

3. Certifikovaná praktička a trénerka Access Consciousness Bars

4. Certifikovaná zdravotná asistentka (smer – starostlivosť o starších)

5. Certifikovaná špecializovaná odborníčka Power jogy (EU)


Terézia Makovcová – certified Heartfulness Meditation trainer, the Brighter Minds program facilitator, Access Consciousness Bars® practitioner & facilitator, certified EU sport specialist – Power Yoga

Tereza is a well versed and experienced professional in the field of management and health care. She spent over 13 years living and travelling abroad where she gained valuable experience, in the form of both formal and practical character, a combination that is making her a strong asset to our core team. She became a Heartfulness Meditation practitioner in 2008 and in pursuit of a spiritual practice she travels to India frequently. During her trips, Tereza had several opportunities to participate in spiritual research training programs conducted at several meditation centres under the Sahaj Marg (Natural Path) system. She had recently undergone a training to become a Heartfulness meditation facilitator.

„From my very childhood, I have felt a very deep interest in spirituality & science. They are two inseparable things in our life. I believe in scientific knowledge and practical approach to life that can strike a balance, like the two wings of a bird.“
She enjoys sports activities like skiing, cycling, running outdoors and yoga. She practised modern dance for almost 8 years and participated in many national competitions.

She is the program manager at our Brighter Life Center with her main focus in the Brighter Minds Program for children, Heartfulness Meditation classes & Access Consciousness therapy.

Certifications:

1. Certified Heartfulness Meditation Trainer

2. Certified Brighter Minds Trainer

3. Certified Access Consciousness Bars Practitioner & Facilitator

4. Certified Healthcare Assistant (specializing in elder care)

5. Certified EU sport specialist – specializing in Power Yoga