O nás / About us

* English below

Sme tím oddaných a rozmanitých ľudí, ktorí sa venujú zlepšovaniu života všetkých a v mnohých smeroch. Experimentálnym aj vedeckým prístupom poskytujeme zábavné a jednoduché spôsoby pre odhalenie skrytého potenciálu, čo vedie k celkovej pohode s ohľadom na zdravé telo, jasnejšiu myseľ a pokojnú dušu.

Darí sa nám ponechávať veciam jednoduchosť, čo prospieva prirodzenej zvedavosti objavovať a naučiť sa niečo o sebe. Niektoré z našich aktivít sú pre toto mesto a túto krajinu v súčasnosti jedinečné. Radi by sme pozvali všetkých, aby prišli a pripojili sa k nám v tomto dobrodružstve a zažili v živote krásne veci, možno doposiaľ neobjavené.

Brighter Life Centrum sa nachádza v samom srdci centra Bratislavy a je ľahko dostupné verejnou dopravou.

 

We are a team of passionate and diverse practitioners dedicated to improving the life of all on many levels. With both experimental and scientific approach we provide everyone with fun & easy manageable ways, to unravel ones hidden potential leading to overall well being for a healthy body, brighter mind & peaceful soul.

We thrive to keep things simple, that makes up for the natural curiosity to learn and discover oneself. Some of our activities are very unique to this city and this country as per today. We would like to invite all to come and join us on this adventure to experience the beautiful things in life that may still lie untapped.

Brighter Life Center is located in the very heart of the Bratislava city center and is easily accessible by public transport.

Talley Sjoberg Varney

Talley Sjoberg Varney

Terézia Makovcová