Andrea Peniaková

V Bratislave vediem skupinové cvičenia od roku 2007. Začínala som s dynamickými štýlmi cvičenia a postupne sa ku mne dostal Pilates a Mindfulness Yoga, ktoré mi odkryli hlbší pohľad na telo, myseľ, dych a ich vzájomné prepojenie. Som Certifkovaná lektorka Pilates metódy (FACE CZECH ACADEMY) a Certifikovaná lektorka Mindfulness Yogy (cez britskú školu BodhiYoga). Moje hodiny sa snažím viesť vnímavo, s poctivými inštrukciami a individuálnym prístupom. Aktuálne vediem v Brighter Life Center svoje hodiny formou skupinových uzavretých kurzov, a formou súkromných lekcií. Pre viac info môžete kontaktovať centrum alebo mňa na yes2pilates@gmail.com.