Access Consciousness

Access Bars® je jemná technika dotyku, ktorá uvoľňuje myseľ a telo. Ponúkame pravidelné certifikované kurzy, Bratislava, Slovensko. Access Bars® discover the simple body process that is changing the world. We offer certified courses in Bratislava, Slovakia.

Brighter Minds

Kurz, ktorého cieľom je uviesť deti do neustále meniaceho sa sveta so sebadôverou, odolnosťou a pružnosťou reagovať na zmeny koplexného prostredia. Program to enhance the senses of observation, intuition & cognitive abilities in children, with the aid of relaxation, Alpha wave music & full brain development.

Heartfulness Meditation

ZDARMA skupinové meditácie Heartfulness. Hodiny meditácie majú charakter vedenej relaxačnej techniky a meditácie zameranej na srdce. Learn effective guided relaxation & meditation techniques to reduce stress, calm your mind and improve focus. Every week FREE of charge and open to all.

Personal Development

Ste pripravený urobiť krok dopredu? Zaregistrujte sa na jeden z našich workshopov pre osobný rozvoj, vždy vedené skúsenými odborníkmi. Ready for the next step? Join us for our workshops by highly experienced Professionals which will help you gear up for the change you’ve been aspiring for & move forward in life.

Massage

Na masáž používame aj BIO esenciálne oleje, ktoré pomáhajú zlepšiť tradičný účinok masáže do jedného celostného wellness zážitku. Massage does more than just relax the body and calm the mind. It keeps your body where it needs to be to keep you doing more. It deserves this time and so do you. Your body will thank you!

Yoga & Pilates

Máme rôzne druhy jogy pre začiatočníkov až po mierne pokročilých v oboch rečiach (slovensky a anglicky). Yoga classes for all levels (beginners to more advanced) in English & Slovak! You can choose from our variety of classes to improve health & promote inner balance.

* English below

Sme tím oddaných nadšencov, ktorí sa experimentálnym a vedeckým prístupom venujú zlepšovaniu života vo všetkých aspektoch. Zábavným a jednoduchým spôsobom odkrývame skrytý potenciál, čo vedie k celkovej pohode, zlepšeniu zdravotného stavu, jasnejšej mysli a pokojnejšej duši.

Veciam ponechávame jednoduchosť, čo prospieva prirodzenej zvedavosti objavovať a naučiť sa niečo o sebe. Na Slovensko prinášame jedinečné a nové aktivity. Využite možnosť zažiť spolu s nami toto dobrodružstvo a objaviť nové krásy a veci vo Vašom živote.

Brighter Life Centrum sa nachádza v samom srdci centra Bratislavy a je ľahko dostupné verejnou dopravou.

We are a team of passionate and diverse practitioners dedicated to improving the life of all on many levels. With both experimental and scientific approach we provide everyone with fun & easily manageable ways, to unravel ones hidden potential leading to overall well being for a healthy body, brighter mind & peaceful soul.

We thrive to keep things simple, that makes up for the natural curiosity to learn and discover oneself. Some of our activities are very unique to this city and this country as per today. We would like to invite all to come and join us on this adventure to experience the beautiful things in life that may still lie untapped.

Brighter Life Center is located in the very heart of the Bratislava city center and is easily accessible by public transport.

Novinky / News


15% Discount on our Homemade Aromatherapy Products

21.3.2019 Ako sa stať sám sebou / Stepping into Being You

Čo ak cesta k sebe je tým najväčším dobrodružstvom, ktoré môžete podstúpiť? Byť sám sebou je ten najzázračnejší priestor, ktorý si pre seba môžete vybrať. Je to miesto, kde stretnete seba bez posudzovania.

What if the adventure to being you is the greatest journey you can make? Being you is the most magical space you can choose for you. It is the place you meet you beyond the critic.

Rezervácie na: info@brighterlife.sk , +421 948 944 784

22. - 25.3. 2019 KURZ Access Consciousness "Foundation"

Certifikovaný Facilitátor: Rachel O’Brien
Kurz vám poskytne celú sadu nástrojov, ktoré vám umožnia ísť priamo do „základov“ obmedzení, z ktorých tak často vychádzame, 5 telesných procesov, a podrobný manuál.

You will be given a whole toolbox that will allow you to break apart the foundation of limitation that we so often function from and build a new foundation, one of limitless possibility so that you can begin to create the life you truly desire, 5 Body process & detailed manual.

Rezervácie na: info@brighterlife.sk , +421 948 944 784

Zoznámte sa s našim tímom

Novinky

ACCESS BARS®

1st session – 40€ / 1.5 hours

2nd session – 30€ / 1.5 hours

3rd session – 30€ / 1.5 hours

Special offer – 3 sessions for 90€ **

ACCESS BARS®

1. sedenie 40€ / 1.5 hodiny

2. sedenie 30€ / 1.5 hodiny

3. sedenie 30€ / 1.5 hodiny

Sezónna zľava – 3 sedenia za 90€

How to become a Member?
NO membership fee involved.
If you have purchased just one time any of our activities:
– Classes (Karate-Self Defence, Yoga)
– Products (Organic Essentail Oils, Books)
– Services (Access Bars healing, Massage)
– Workshops
you’re eligible to be a member of Brighter Life Center! 🙂

Ako sa stať členom?
Je to jednoduché … Stačí aby ste si zakúpili iba jednu z našich aktivít uvedených nižšie a máte nárok byť členom Brighter Life Centra!
– pravidelné hodiny ( joga, karate-sebeobrana )
– produkt (organické esenciálne oleje, knihy)
– služby (liečenie Access Bars, masáže)
– workshopy

Access Bars ® je jemná technika dotyku, ktorá uvoľňuje myseľ a telo. Technika 32 bodov na tele uvoľní všetky bloky, ktoré nám bránia žiť náš život tak, ako sme si ho vždy predstavovali. Vesmír je nekonečne bohatý; my si ale vytvárame prekážky a blokujeme tú veľkoleposť, krásu a kúzlo toho, čo máme k dispozícii. Access Body odstraňujú tieto zábrany.

Certifikovaná inštruktorka: Terézia Makovcová
Dátum: Sobota 16.3. 2019
Čas: 10 :00 – 18:00 hod.
Kde: Brighter Life Center, Hurbanovo nam. 5, 811 03, BratislavaCena: 240€ (špeciálna cena pre Slovensko, cena v EU 300€)
Po kurze si odnesiete oficiálny certifikát Access Bars.