Access Consciousness

Access Bars® je jemná technika dotyku, ktorá uvoľňuje myseľ a telo. Ponúkame pravidelné certifikované kurzy, Bratislava, Slovensko.
~ ENG ~
Access Bars® discover the simple body process that is changing the world. We offer certified courses in Bratislava, Slovakia.

Brighter Minds

Kurz, ktorého cieľom je uviesť deti do neustále meniaceho sa sveta so sebadôverou, odolnosťou a pružnosťou reagovať na zmeny koplexného prostredia.
~ ENG ~
Program to enhance the senses of observation, intuition & cognitive abilities in children, with the aid of relaxation, Alpha wave music & full brain development.

Heartfulness Meditation

ZDARMA skupinové meditácie Heartfulness. Hodiny meditácie majú charakter vedenej relaxačnej techniky a meditácie zameranej na srdce.
~ ENG ~
Learn effective guided relaxation & meditation techniques to reduce stress, calm your mind and improve focus. Every week FREE of charge and open to all.

Workshops

Ponúkame pravidelné workshopy v korporátnych spoločnostiach pre manažérov a zamestnancov a certifikované vzdelávacie programy pre učiteľov v školách.
~ ENG ~
Our certified trainers offer regular workshops at Corporates and training programs for Schools. Find out more inside.

Massage

Ponúkame aj BIO esenciálne oleje, ktoré pomáhajú zlepšiť tradičný účinok masáže do jedného celostného wellness zážitku.
~ ENG ~
Massage does more than just relax the body and calm the mind. It keeps your body where it needs to be to keep you doing more. It deserves this time and so do you. Your body will thank you!

Yoga & Pilates

Máme rôzne druhy jogy pre začiatočníkov až po mierne pokročilých v oboch rečiach (slovensky a anglicky).
~ ENG ~
Yoga classes for all levels (beginners to more advanced) in English & Slovak! You can choose from our variety of classes to improve health & promote inner balance.

Novinky / News


14.7. 2019  1-DŇOVÝ CERTIFIKOVANÝ KURZACCESS BARS®

Certifikovaná Access Bars facilitátorka: Terézia Makovcová

Na tomto 1-dňovom kurze sa naučíte o „Access Consciousness®“
a stanete sa certifikovaným praktikom „Access The Bars®“
Po kurze si odnesiete oficiálny certifikát Access Bars®!

The Brighter Life Center is a licensing center that offers regular „Access Bars®“ CERTIFICATION COURSES. Usually once a month, during the weekend and the course takes 9 hours (10:00 – 7.00 pm).

Registrácia: info@brighterlife.sk, 0948 944 784

23. - 26.8. 2019  Kurz Access Consciousness"The Foundation"

Certifikovaná Access Consciousness facilitátorka: Rachael O’Brien

Kurz vám poskytne celú sadu nástrojov, ktoré vám umožnia ísť priamo do „základov“ obmedzení, z ktorých tak často vychádzame, 5 telesných procesov, a podrobný manuál.

You will be given a whole toolbox that will allow you to break apart the foundation of limitation that we so often function from and build a new foundation, one of limitless possibility so that you can begin to create the life you truly desire, 5 Body process & detailed manual.

Registrácia: info@brighterlife.sk , +421 948 944 784

Zoznámte sa s našim tímom / Meet the Core Team

Kontakt

Brighter Life Center

Hurbanovo námestie 5
811 03 BRATISLAVA

+421 948 944 784
info@brighterlife.sk