Access Consciousness

Brighter Minds

Heartfulness Meditation

Workshops

Massage

Yoga & Pilates

Novinky / News


12. - 16.8. 2019  Letné tábory / Summer CampsBRIGHTER MINDS 2019

Ďalší termín/Next date: 19. – 23.8. 2019

Hľadáte skvelý spôsob, ako zaujať svoje deti a udržať ich aktívne počas leta aj v čase, keď ste v práci? Brighter Minds ponúka anglické bilingválne denné tábory v mesiaci júl a august.

Do you find yourself wanted to provide the best of summer for your child and you wonder how? Are you at work or have other commitments? How about signing him/her into a meaningful summer camp?

Registrácia: info@brighterlife.sk, 0948 944 784

18.8. 2019  1-dňový certifikovaný kurzACCESS BARS®

Certifikovaná Access Bars facilitátorka: Terézia Makovcová

Na tomto 1-dňovom kurze sa naučíte o „Access Consciousness®“
a stanete sa certifikovaným praktikom „Access The Bars®“
Po kurze si odnesiete oficiálny certifikát Access Bars®!

The Brighter Life Center is a licensing center that offers regular „Access Bars®“ CERTIFICATION COURSES. Usually once a month, during the weekend and the course takes 9 hours (10:00 – 7.00 pm).

Registrácia: info@brighterlife.sk, 0948 944 784

23. - 26.8. 2019  Kurz Access ConsciousnessTHE FOUNDATION®

Certifikovaná Access Consciousness facilitátorka: Rachael O’Brien

Kurz vám poskytne celú sadu nástrojov, ktoré vám umožnia ísť priamo do „základov“ obmedzení, z ktorých tak často vychádzame, 5 telesných procesov, a podrobný manuál.

You will be given a whole toolbox that will allow you to break apart the foundation of limitation that we so often function from and build a new foundation, one of limitless possibility so that you can begin to create the life you truly desire, 5 Body process & detailed manual.

Registrácia: info@brighterlife.sk , +421 948 944 784

21.9. 2019 Nový kurz pre detiBRIGHTER MINDS

Certifikovaná inštruktorka: Terézia Makovcová

Kurz, ktorého cieľom je uviesť deti do neustále sa meniaceho sveta so sebadôverou, odolnosťou a pružnosťou reagovať na zmeny. Otvára možnosti a pripravuje na život osvojením si jedinečných zručností.
Dĺžka kurzu: 3 hodiny raz týždenne / celkovo 36 hodín

This course aims at bringing children into a constantly changing world with self-confidence, resilience and flexibility to respond to change.
It opens up opportunities and prepares for better quality of life by acquiring unique skills.
Duration: 3 hours once per week / total of 36 hours

Registrácia: info@brighterlife.sk , +421 948 944 784

Zoznámte sa s našim tímom / Meet the Core Team

Kontakt

BRIGHTER LIFE CENTER
Hurbanovo námestie 5
811 03 BRATISLAVA
+421 948 944 784
info@brighterlife.sk